145

بست زوج لوله سفید

جهت جلوگیری از جابجایی و محکم نگه داشتن دو لوله موازی در سیستم روکار لوله کشی استفاده می شود.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.