155

شیر مغزى برنجى یکپارچه سفید

شیر تک ضرب ابزار دقیقی است که سبب قطع کامل یا برقراری جریان در سیستم لوله کشی آب سرد و گرم می شود.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.