198

چهارراهی سفید

دارای چهار مسیر خروجی است که جهت اتصال لوله ها یا انشعاب گیری در سیستم لوله کشی استفاده می شود.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.