213

سه راهی سه کنج

سه راهی گوشه یا کنج دارای سه راه، یکی در جهت عمودی و دو عدد در جهت افقی است که سبب می شود تا یک جریان را به دو شاخه تقسیم کنید یا جهت جریان اصلی و یک شاخه را تغییر دهید.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.