221

سه راهی تبدیل سفید

به منظور اتصال و ارتباط لوله هایی با قطر متفاوت در سیستم لوله کشی استفاده می شود.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.