برای ارتباط لوله های هم قطر از اتصال کوپلینگ استفاده می شود. در صورت شکستن لوله یا نشتی، کوپلینگ ها یکی از اتصالات بسیار مفید تلقی می شوند. به طور کلی سه نوع کوپلینگ  توسط شرکت پارس پلیمر سمنان تولید می شود. کوپلینگ ترمزدار و کوپلینگ بی ترمز و کوپلینگ غلافی. کوپلینگ ترمزدار یک کوپلینگ معمولی است که بین دو لوله متصل می شود و با چیدمان واشر یا درزگیر لاستیکی در دو طرف از نشتی جلوگیری می کند در غیر این صورت از چسب برای اتصال استفاده خواهد شد. نصب کوپلینگ بی ترمز آسان‌تر است و می توانیم با استفاده از آن لوله های آسیب دیده با طول طولانی را تعمیر کنیم. کوپلینگ غلافی شامل یک قطعه لوله ی توخالی است که اندازه قطر داخلی آنها با قطر شفت ها یکسان است. لوله روی دو انتها با کمک خار فرورونده تنظیم می شود. بدین ترتیب خار و غلاف نیرو را از یک شفت به دیگری منتقل می کنند.
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.