رابط نرو ماده یا موفه سبب ارتباط دو لوله در سیستم لوله کشی و آب بندی آنها می شود.

اتصالات موفه پلیمر گلپایگان به منظور جلوگیری از تغییر شکل، از فرم خارج شدن و آسیب  سیستم فاضلاب خانگی در اثر انبساط یا انقباض و تغییرات بیرونی و درونی ساختمان مانند زلزله، رانش و... مورد استفاده قرار می گیرند.

این اتصال با جلوگیری از شکستگی لوله‌های اصلی سیستم لوله کشی، سهولت در نحوه اجرا و نصب در سیستم فاضلاب ساختمان، سرعت نصب بالا و دسترسی مناسب جهت تعویض اتصالات فاضلابی شکسته شده، سبب کاهش در هزینه و افزایش ایمنی سیستم تخلیه ساختمان می شود.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.