سه راه تبدیلی مشابه اتصال سه راهی یا اتصال جانبی است با این تفاوت که دارای دو سر هم اندازه و سر سوم کمی کوچکتر است. بدین ترتیب سبب کاهش قطر سیستم لوله کشی شده و به ایجاد شبکه یکپارچه از لوله ها با اندازه های مختلف کمک می کند.

به عبارت دیگر، سه راهی تبدیل نوعی اتصال لوله است که در آن اندازه انشعاب خروجی لوله ها کوچکتر از سیستم لوله کشی اصلی خواهد بود.

از این اتصال به منظور ارتباط لوله ها با اندازه و یا جنس های مختلف به هم نیز استفاده می شود.

از محبوب ترین انواع اتصال سه راهی تبدیل در صنعت ساختمان می توان به سه راهی تبدیل PVC اشاره کرد.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

هیچ قیمتی برای این محصول وارد نشده است.