کوپلینگ پلیکا

موردی یافت نشد.

کوپلینگ پلیکا

برای ارتباط لوله های هم قطر از اتصال کوپلینگ استفاده می شود. در صورت شکستن لوله یا نشتی، کوپلینگ ها یکی از اتصالات بسیار مفید تلقی می شوند.

کوپلینگ دارای انواع کوپلینگ ترمزدار، کوپلینگ بی ترمز و کوپلینگ غلافی می باشد.

به کار بردن این نوع اتصال ها سبب ایجاد آب بندی مناسب در سیستم لوله کشی شده و از میزان نشتی و آسیب به ساختمان به طور محسوسی جلوگیری می کنند.

کوپلینگ هایی از جنس پلیکا توسط شرکت های پارس پلیمر سمنان و پلیمر گلپایگان تولید می شوند.

 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید