سیفون پلیکا

سیفون پلیکا

سیفون پلیکا در انواع مختلفی مانند سیفون، سیفون پایه دار و سیفون سایلنت توسط برندهایی همچون پارس پلیمر سمنان و پلیمر گلپایگان تولید می شود.

سیفون در ابتدای سیستم فاضلاب خانگی یا در محل اتصال سیستم تخلیه به شبکه فاضلاب، به منظور جلوگیری از انتقال بوی بد سیستم تخلیه به درون ساختمان استفاده می شود.

این اتصال به گونه ای طراحی شده است که با ذخیره بخشی از آب تمیز در قسمت انحنای خود، از خارج شدن گاز درون سیستم فاضلاب به داخل ساختمان و انتشار بوی نامطبوع در فضای داخلی خانه و یا ورود و خروج حیوانات و حشرات موذی به منازل جلوگیری می کند.

محل نصب اتصال سیفون فاضلاب در خروجی های راه آب، سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه می باشد. این اتصال از مقاومت بالایی نسبت به خوردگی، سایش و ضربات فیزیکی برخوردار است.