زانو پلیکا

زانو پلیکا

یکی از اتصالات بسیار پرکاربرد جهت تغییر زاویه در مسیر لوله کشی ساختمانی و صنعتی، زانو می باشد.

اتصال زانویی در برندهای گوناگون مانند پلی گستر سمنان، پلیمر گلپایگان، پلیمر سمنان، پارس پلیمر سمنان و... تولید می شود. 

زانو می تواند به صورت 45 درجه یا 90 درجه برای مصارف گوناگون استفاده شود. 

اتصال زانویی 90 درجه سبب تغییر مسیر سیستم لوله کشی با زاویه قائمه خواهد شد. این در حالی است که در اتصال زانویی 45 درجه زاویه تغییر مسیر لوله کشی ملایم تر بوده بدین ترتیب از تجمع رسوبات یا کاهش فشار سیال در سیستم لوله کشی جلوگیری می کند.

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید